Metodika

Úvod

Prosím seznamte nejdříve s vymezením služeb, to Vám poskytne základní orientační rámec. Veškteré informace zde uvedené jsou obecným doporučením jak postupovat. Chápeme, že povaha neznáme situace může přinést situace kdy je třeba postupovat jinak. Pokud si nebudete jisti jak postupovat kontaktujte přímo nás či se obraťte na někoho z dostupných supervizorů. Budeme rádit pokud nás kontaktujte s problémy se kterými jste se potkali, budeme podle tohoto tuto stránku upravovat. Pomůžete tak ostatním kolegům.

Obecná doporučení pro kontrakování a práci s klientem

V rámci prvního kontaktu zjišťujeme, zda klient je klient v jiné terapii. Pokud ano, proč do ní nedochází a kdy do ní opět docházet bude. Pamatujeme na to, že nejsme náhradou za již probíhající terapii. Pokud je klient s dosavadní terapií nespokojen, motivujeme ho v komunikaci o této nespokojenosti s jeho terapeutem. (Pokud klient vypadnul z důvodů stávající krize, tak je to klient pro nás.)

Doporučujeme kontraktovat každé setkání zvlášť se zaměřením na aktuální situaci klienta, jeho prožívání.

Pokud je klient v akutní krizi, odkazujeme na linky důvěry, případně pracujeme s akutní krizí s využitím technik krizové intervence

V případě, že je pro Vás zakázka příliš těžká, nepracujete s tímto tématem, nemáte s ním zkušenosti doporučujeme s klientem toto komunikovat a nabídnout mu zkusit jiného dobrovolníka.

Kontraktování klientů přicházející z jiných terapeutických služeb.

Pokud klient přichází z jiné služby, dotazujeme se na důvod, z jakého důvodu nemůže stávající službu využívat a kdy bude moci. Pamatujeme na to, že nejsme náhradou za již probíhající terapii. Pokud je klient s dosavadní terapií nespokojen, motivujeme ho v komunikaci o této nespokojenosti s jeho terapeutem. Dosavadní terapeutický kontrakt podporujeme.

Klient, který v současné době z objektivních důvodů nemůže dosavadních podpůrných služeb využívat je naším klientem. Vycházíme z toho, že vypadnutí ze stávajících služeb může být pro klienta zátěžové. Je třeba dobře kontraktovat vymezení služby (překlenovací období) se zaměřením na to, co pro něj můžeme do té doby, než bude jeho současná služba dostupná udělat. Pracujeme v překlenovacím formátu, s plným vědomím a podporu návaznosti v další terapii s jeho běžným terapeutem.

Pokud se zakázka klienta nevztahuje k aktuální epidemické krizi, klient se o těchto tématech bavit nechce, odkazujeme ho na standartní terapeutickou službu.

Jak postupovat v případě problémových kontaktů

V případě klienta, který porušuje zásadním způsobem naše hranice nebo službu zneužívá, klientovi vymezujeme účel služby a s tímto vymezením se s ním loučíme. Pokud by klient opakovaně dobrovolníka zavaloval telefonáty i po vymezení účelu služby, dostupnosti, je možné v souladu s doporučením ČAP jeho číslo zablokovat. 

V případě psychiatrických klientů zvažujeme, zda jsme s tímto klientem schopni pracovat, vymezujeme účel služby a snažíme se kontraktovat aktuální zakázku. Podle vyjádření AKP lze tyto klienty odkazovat na seznam klinických terapeutů nebo na psychiatrické služby. 

Kontraktování klientů kteří by to rádi zkusili…

Jedná se o typ klientů kteří přicházejí s trochu nejasnou zakázkou jestli se týká přímo epidemické krize či nikoli (např. dlouho přemýšleli zkusit terapii, chtějí to zkusit apod.).Za nejasným vymezením zakázky může být strach nebo stud z přiznání aktuální tíživé situace. 

Jde o klienty, kterým můžeme naše služby poskytnout. Klientovi při prvním setkání vysvětlujeme krátkodobost a vymezení služby a zaměřujeme se na to, co pro něj můžeme udělat. V případě, že z kontaktu vyplývá, že by chtěl klient dále pracovat na zakázce mimo vymezení služby, odkazujeme klienta do standartní terapeutické služby. 

Zakázka klienta nijak nesouvisí s krizí a současnou situací

Doporučujeme klienta odkazovat na standartní terapeutické služby s vysvětlením vymezení služby, kterou nabízíme. Upozorňujeme klienta na to, že spolupráce bude pravděpodobně na počátku probíhat online. 

Kontaktoval mě nezletilý klient

U dětí starších 15 let není třeba souhlasu zákonného zástupce, pokud za klienta považujeme v danou chvíli dané dítě. S dítětem kontraktujeme službu jako krizovou se zaměřením na aktuální situaci. Upozorňujeme klienta na oznamovací povinnost v případě, kdy bychom zjistili informace o tom, že je ohrožen na životě nebo je v rodině přímo ohrožen.

Obecně lze v „krizovém“ modu pracovat bez souhlasu i s dítětem starším 12ti let. U těchto dětí je však třeba zcela jasně kontraktovat krátkodobost poskytované služby, více se zaměřovat na zakázku klienta a zjišťovat důvod, pro který se dítě na nás rozhodlo bez vědomí rodičů obrátit. I zde platí případná oznamovací povinnost. 

Dítě řešící akutní krizi nebo situaci lze také odkázat na linku bezpečí 116111