Intervizní část

Aktuálně

Prosím přípojte se na náš Slack 

Report o naší činnosti

Nejprve bychom vám všem chtěli ohromně poděkovat za vaši činnost. V současné době má naše skupina již 700 členů a každým dnem přibývají další! Co se nám už všechno povedlo?

Expati

Jsme velmi rádi, že se nám kromě našich občanů daří pomáhat i cizincům, kteří uvízli v ČR. Na našich cizojazyčných stránkách máme cca 250 odborníků, kteří mluví 12 světovými jazyky od angličtiny až po finštinu. Posíláme všem velké pozdravy a díky od expatí komunity, která je ráda, že jsme se k ní jako národ neotočili zády. Kromě expatů se na nás obrátilo i několik našich občanů, kteří zůstali uvěznění různě po světě.

Expertní týmy

Průběžně se na nás obracejí různé spolky a společnosti s žádostí o psychologickou podporu. Pokud je to vhodné, sestavujeme pro ně expertní týmy, které operativně vysíláme do “boje”. Takto nyní podporujeme:

 • pamětníky v projektu Paměť Národa
 • porodní asistentky z Unie porodních asitentek
 • čtenáře iDnes skrze online poradnu

Aktuálně sestavuje krizový tým určený pro zdravotnická zařízení zasažená koronavirem. Prosím sledujte naší interní stránku, kde průběžně přidáváme všechny výzvy k zapojení.

Psychoterapeutická linka ČAP

Tuto linku jsme začlenili do logické struktury našich stránek a pomohli jsme tak s rozjezdem. S Linkou se dělíme o zkušenosti a vzájemně koordinujeme naše kroky. ČAP nám na oplátku radí a poskytuje okamžitou supervizní podporu. (Více v interní sekci supervize). ČAP všechny členy srdečně zdraví a děkuje za iniciativu.

Hlavní pomoc

V současnosti jsme pomohli už více než 600 lidem. Z 90% se jedná o běžné občany a 10% jsou lidí v první linii. Bohužel mnoho z vás kontakty řádně neloguje a proto jsou tato čísla nejsou přesná. Prosíme tedy znovu, abyste logování kontaktů nezanedbávali. Záznamy potřebujeme mj. k tomu, abychom vám mohli říci, co se vlastně s lidmi děje.

A co se vlastně děje?

 • Z analýzy dat zatím víme, že cca 1/3 našich klientů přišla z jiných terapeutických služeb. Sloužíme tedy jako významná překlenovací služba. Kromě toho sloužíme i jako rozcestník pro lidi, co v současné situaci zratili orientaci.
 • Spíše než krizová intervence se profilujeme jako provázející služba – 60% klientů se domluvení na další sezení, 40% jsou jednorázové konzultace. Za to jsme moc rádi, protože jsme přesvědčeni, že aktuální situace vyžaduje více provázející než krizový model.
 • Složení klientů kopíruje obvyklé složení psychologických služeb – většina jsou ženy ve střední věku, tedy 30-60 let. Hodně klientů o psychoterapii přemýšlelo již před krizí a teď k tomu vidí příležitost a důvod to vyzkoušet. Menšina, cca 10-20c% využila psychologických služeb poprvé.
 • Většina problémů se netýká přímo Covid-19 (jako např. strach z onemocnění), ale vztahů. Ať je to zhoršení partnerských, rodiných vztahů, či obavy o druhé a blízké. U hovorů na téma partnerské vztahy se často objevovaly potíže, vznikající nárůstem společně tráveného času. Vztahy se vyskytují cca ve 40 % případů, v 35 % případů se jedná o osobní témata jako je zvládnutí existenciální situace, studium, práce atd. Samotná nemoc tedy aktuálně není tím, co zatěžuje klienty nejvíce. Jde spíše o okolnosti, které s ní souvisí.
 • Z vyskytujích emočních stavů jsou nejčastější úzkost, smutek a strach.
 • Zhoršení dřívějícího stavu je tedy dominantním psychologickým jevem, ale epidemická krize přinesla i jevy nové. Zatím trochu tápeme, ale nejlépe se to dá asi vyjádřit skrze vězeňskou psychologii. Někteří klienti totiž zažívají stavy, které se objevují u vězňů na samotce či dlouhodobě izolovaných jedinců. Jedná se o celkovou ztrátu životního rytmu, potíže s novou organizací dne, ztrátu časové struktury. Klienti neví, jak dlouho karanténa trvá a musí si vzpomínat, jaký je den. Dochází k fyzickému pustnutí – vousy, neučesanost atd. Drží je neohraničenost aktuálního nouzového stavu, neví, kdy tomu bude konec. Navíc na sebe mají nároky “jak bych měl situaci zvládat” a porovnávají se s okolím, kdo ji zvládá lépe. Jsou v kontaktu s existencí věcí, které nemohu kontrolovat a ovlivňovat.

Tolik náš průběžný report, pokud máte nějaké další postřehy, prosím pošlete nám je.

A nyní naše výzvy pro Vás:

 1. Zkoušíme najít lepší komunikační kanál mezi námi všemi a proto se přihlaste na Slack #delamcomuzu
 • Co je to Slack? Slack je komunikační nástroj vhodný pro velké skupiny lidí – více najdete zde.

(slack je aplikace i webová služba, ze začátku budete možná trochu zmatení, ale všechno Vám vysvětlíme)

 1. V sobotu 11.4. v 18:00 bychom rádi vyzkoušeli společný call více lidí cca 20 lidí přes Hangout. Pokud máte Gmail a máte možnost se zůčastnit tak prosím napište na [email protected]. Smysl tohoto hovoru je především technický test.
 1. V nejbližších dnech se Vám ozve naše marketingová specialistka Jana Dolejšová, která pomůže s propagací projektu, zejména na sociálních sítích, abychom ho tak dostali do širšího povědomí a pomohli co nejvíce lidem. Pokud můžete, budeme rádi, když se do chystaných aktivit zapojíte.

A co připravujeme v blízké budoucnosti?

 1. Tento týden budeme spouštět kompletní redesign našich stránek která přinese klientům více funkcionalit
 2. Na příští týden se snažíme zajistit hromadnou videokonferenci společně s ČAP s názvem “Co se děje v poli?”

To je vše, a prosím logujte přátelé! 

Za tým #delamcomuzu

Pavel Pařízek

Výzvy

1) Hledáme někoho pro zprávu Youtube kanalu pro e-learnigovou sekci. Zahrnuje nastavení kanálu a nahrávaní videí. Prosím kontaktujte nás.

2) Pro připravovanou e-learningovou část stránek hledáme dobrovolníky na titulkování youtube videí z ENG do CZ. Prosím kontaktujte nás.

3) Pokud máte nějakou určitou specializaci, v níž můžete poskytnout nadstandardní služby, prosím, napište nám. Myslíme tím specializaci na práci s úzkostí, traumatem, dětmi či rodinami, na LGBT tematiku, nebo umíte znakovat atd. Rádi bychom Vás uvedli v sekci rozcestník.

4) Aktuálně hledáme dobrovolníky pro Paměť národa (Post Bellum, o. p. s.), jde o telefonický kontakt se seniory, kteří nejsou zběhlí v používání internetu. Jednalo by se především o kontakt s klienty, nikoli o krizovou intervenci. Doporučujeme spíše méně seniorním kolegům jako možnost získat další zkušenosti s přímou prací s klienty. Pokud máte zájem, prosím, kontaktujte nás, zatím tvoříme tým. nás, zatím tvoříme tým. (kapacita naplněna, děkujeme všem za emaily)

5) Pro psychologickou internetovou poradnu na idnes hledáme dobrovolníky. Co je k tomu nutné:

Určitá seniorita a specializace (práce s dětmi, závislosti, psychiatrie, úzkostné stavy, práce s traumatem atd.). Být srozuměný s poradním módem práce a být schopen odpovědět na dotaz ideálně do jednoho dne. Plán je vytvořit malý tým lidí (2–3) specializujících se na určité téma, kteří se o odpovědi budou dělit a budou si je mezi sebou kontrolovat. Pokud se na to cítíte, prosím kontaktujte nás. Poradna startuje v pondělí 30. 3. v 10.00. (kapacita naplněna, děkujeme všem za emaily)

6) Pro spřátelený projekt rodimvklidu.cz od Unie porodních asistentek hledáme 2–3 supervizory, kteří by byli k dispozici porodním asistentkám na supervizi/debriefing. Supervizory pro tento projekt potřebujeme co nejdříve, prosím pište. (kapacita naplněna, děkujeme všem za emaily)

VYMEZENÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ: DĚLÁM, CO MŮŽU – běžný občan

Je to:

 • Jedná se o zprostředkování podpůrné/překlenovací služby psychologických konzultací po dobu epidemické krize.
 • Konzultace jsou ze strany zapojených lidí (dobrovolníků) poskytovány zdarma.
 • Služba je poskytována po dobu trvání nouzového stavu. (Vycházíme z aktuálního předpokladu, že nouzový stav bude trvat 2 měsíce.) Je na každém zapojeném psychologovi, kolik se rozhodne službě věnovat času. Je také na něm, aby svou kapacitu jasně a transparentně sdělil klientovi.
 • Je na dohodě klienta a debriefujícího, zda spolu budou pracovat opakovaně.
 • Služba cílí na situace/problémy, které vznikly a rozvinuly se v rámci epidemické krize. Případně na klienty, kteří se aktuálně nemohou spojit se svými psychology/terapeuty.

Není to:

 • dlouhodobá terapie
 • náhrada/konkurence probíhající terapii
 • placená služba

PRO PRÁCI TERAPEUTA/PSYCHOLOGA S KLIENTY TEDY DOPORUČUJEME

Pokud je klient v akutní krizi:

Pokud je klient v dlouhodobé terapii, která aktuálně není dostupná:

 • pracujeme v překlenovacím formátu, s plným vědomím a podporou návaznosti v další terapii s jeho běžným terapeutem.

Pokud je klient prvokontakt indikovaný pro delší spolupráci v rámci probíhající epidemické krize:

 • pracujeme otevřeně a transparentně s vymezením služby Dělám, co můžu. Tedy i s kapacitou terapeuta a možnou návazností standardní terapie po ukončení epidemické krize.

Pokud klient přichází s dlouhodobým problémem nesouvisejícím s epidemickou krizí:

 • odkazujeme ho na standardní terapii, která pravděpodobně bude probíhat v počátku online.

Při prvním kontaktu mapovat:

 • je klient v terapii?
 • pokud ano, proč do ní aktuálně nedochází?
 • kdy/jak opět docházet bude?
 • co do té doby potřebuje / co lze kontraktovat, přijmout jako zakázku?
 • …a samozřejmě jinak standardně pracovat na kontaktu a kontraktu.

Následovat tyto principy:

 • Případný probíhající terapeutický kontrakt má přednost, pracovat tak, abychom ho podpořili.
 • Pracovat s vědomím a pojmenováním nejasné délky spolupráce.
 • Kontraktovat jednotlivé rozhovory/setkání.

PO KAŽDÉM KONTAKTU S KLIENTEM PROSÍM VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ:

VYMEZENÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ: DĚLÁM, CO MŮŽU – debriefing pro první linii

Je to:

 • Jedná se o poskytnutí individuálního debriefingu a podpory pracovníkům první linie (zdravotníci/sociální pracovníci/pečovatelé/ olicisté/dobrovolníci…).
 • Konzultace jsou ze strany zapojených lidí (dobrovolníků) poskytovány zdarma.
 • Služba je poskytována po dobu trvání nouzového stavu. (Vycházíme z aktuálního předpokladu, že nouzový stav bude trvat 2 měsíce.) Je na každém zapojeném debriefujícím, kolik se rozhodne službě věnovat času. Je také na něm, aby svou kapacitu jasně a transparentně sdělil klientovi.  
 • Je na dohodě klienta a debriefujícího, zda spolu budou pracovat opakovaně.
 • Cílem služby je pomoci pracovníkovi v první linii zpracovat aktuální náročné situace spojené s výkonem profese.

Není to:

 • Odborná supervize práce.
 • Hodnocení kvality práce či výkonu.
 • Placená služba.

CÍLEM PRÁCE DEBRIEFUJÍCÍHO S KLIENTEM JE:

 • Podpořit ventilaci všeho, co pracovník zažil.
 • Pomoci mu zážitek dobře zpracovat.
 • Pomoci mu dostat se do “bodu nula”, aby mohl pracovat dál, nebo se dobře rozhodnout co dál – třeba, že už pracovat nebude.
 • Podpořit jeho kontakt s vlastními potřebami a plánovat, jak je naplnit.
 • Pomoci zážitky z práce uzavřít a integrovat.
 • Pomoci vyvodit vodítka pro další práci a sebepéči, například s využitím struktury Start-Stop-Continue. (Tedy co začnu dělat – přestanu dělat – v čem budu pokračovat v pracovním kontextu.)
 • Posílit dlouhodobě udržitelný výkon profese/ práce i v náročné době epidemické krize.
 • Případně odkázat na další relevantní pomoc. 

Debriefing má funkci přestupní kabiny mezi prací a běžným životem nebo pracovní situací a další pracovní situací. 

PRO PRÁCI V DEBRIEFINGU DOPORUČUJEME ŘÍDIT SE TĚMITO PRINCIPY:

 • Mapujeme prostor, čas a aktuální možnosti klienta tak, abychom vytvořili bezpečné prostředí pro práci. 
 • Dojednáváme zakázku debriefu.
 • Vycházíme vždy z toho, co se děje teď a tady.
 • Vždy reflektujeme, zkoumáme emoce. Včetně jejich absence.
 • Hledáme to nejdůležitější pro pracovníka.
 • Pomáháme dostat se do kontaktu se všemi rovinami prožívání – tělo, mysl, emoce.
 • Podporujeme ventilaci emocí.
 • Pomáháme shrnout a dobře utřídit fakta.
 • Normalizujeme prožívání – ve smyslu přijetí a podpory jeho plnosti.
 • Podporujeme pojmenovávání potřeb, hledáme cesty a konkrétní kroky k jejich naplnění.
 • Hledáme podpůrné body a zdroje pro další výkon práce.
 • Pomáháme zážitek/pracovní směnu dobře uzavřít/ukončit.

INTERNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPADNÉ ODKAZOVÁNÍ KLIENTŮ:

 • Projděte tabulku kolegů poskytujících debriefing a najděte kolegy, které znáte, či jste spolu v kontaktu.
 • Pokud vás kontaktuje klient, a nemáte právě kapacitu pro práci, odkazujte na tyto své kolegy.
 • Případně odkazujte na seznam debriefujících na webu Dělám, co můžu.
 • Pokud je klient v akutním stavu, nemáte na koho odkázat, jde o nestandardní čas, odkazujte na Báru Krčmářovou (775 447 585), Josefa Smrže (607 573 874), Michala Knihu (725 783 536).
 • Organizaci práce budeme dále upravovat podle toho, jak bude služba reálně vytížena.

PO KAŽDÉM KONTAKTU S KLIENTEM PROSÍM VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ:

Obecné informace ke stránkám

Stránka status (tato stránka) slouží k aktuálním informacím o tom, co se právě děje na našem serveru.

Tato část slouží jako intervizní služba pro registrované odborníky. Je určena ke zpětné vazbě od vás – potřebujeme od vás slyšet co nejvíce, chceme a potřebujeme slyšet, co se děje v poli. Má to pro nás naprostou prioritu. Prosím, registrujte přes dynamické formuláře Záznam běžného občana nebo Záznam první linie všechny své kontakty. Víme, že je to otravné, ale je to nyní a do budoucna skutečně velmi důležité. Pro jakoukoliv zpětnou vazbu nás také ihned kontaktujte, odpovíme vám do jednoho dne, či vás ihned kontaktujeme telefonicky.

Tato část slouží také jako podpora pro vás. Vaše dotazy a zpětné vazby zpracováváme do metodických doporučeních . Na metodologické a etické oblasti spolupracujeme s ČAP, která k problémům vydává svá doporučení. Kromě toho nám dala k dispozici svůj tým supervizorů , které můžete jako členové naší služby také využít a kontaktovat je se svým problémem prakticky ihned.
Součástí podpory je také část rozcestník, kam se můžete obrátit v případech, že je klienta vhodné přeposlat i do jiných služeb. Vnímáme, že částí naší současné práce bude právě zaměření lidí správným směrem. Využijte i sekci inspirace, kde najdete především linky, které vám umožní lépe se zorientovat v současné situaci.

Často kladené otázky

Registroval/a jsem se, ale nevím, kdy se uvidím v databázi?
V databázi se objevíte automaticky během 1–3 dní. Zatím vás musíme do databáze přidávat ručně, ale na automatickém řešení se pracuje. Kvůli časové náročnosti nejsme zatím schopni informovat dobrovolníky o jejich přidání individuálně. Prosím, sledujte databázi, a pokud se tam v uvedeném termínu neobjevíte, kontaktujte nás. Omlouváme se, tohle je jedna ze situací, kterou jsme předem nedomysleli. Prosím, neberte to jako nezdvořilost.

Jak změním své údaje v databázi?
Prosím, kontaktujte nás se svým požadavkem, vyřídíme ho do jednoho dne.

Jsem supervizor a rád bych své služby poskytoval pouze pro klienty první linie, je to možné?
Ano, to není problém, kontaktujte nás a budete se zobrazovat pouze v první linii.