Book

Jsem odborník

a chci pomáhat

Projekt #dalamcomuzu vznikl a roste ve volném uskupení odborníků na psychologickou problematiku (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, terapeuti, duchovní, pedagogové) a ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii.

Hlavním motivem vzniku projektu bylo co nejvíce snížit dopady současné epidemické situace způsobené nemocí COVID 19 na naši společnost. Cílem naší práce je nabídnout pracovníkům v první linii psychologickou podporu v náročné době. Více o vizi a poslání projektu najdete na stránce O projektu.

Máte psychologické vzdělaní a chcete zdarma pomoci lidem v první linii?

Vyplňte a odešlete formulář níže a staňte se součástí týmu odborníků, který on-line pomáhá pracovníkům v první linii po celé České republice.

Studenti pomáhajících profesí jsou vítáni, pokud jsou alespoň v navazujícím stupni studia, absolvovali akreditované vzdělávání
v krizové intervenci a/nebo mají alespoň započatý terapeutický výcvik. Do kolonky vzdělání napište “student”. Před zveřejněním vás budeme kontaktovat.

Podmínky a informace ke spolupráci s #delamcomuzu

 1. Účastí v tomto projektu se zavazujete, že budete jednat v dobré víře a současně budete dodržovat základní etiku a kodexy pomáhajících profesí.
 2. Poskytování služeb probíhá výhradně on-line. V případě, že s tím nemáte zkušenosti, přečtěte si tento krátký článek. Najdete v něm všechny potřebné informace a rady, jak na to.
 3. Souhlasíte, že všechny služby v rámci tohoto projektu bude poskytovat zdarma pokud nespecifikujeme jinak. Výjimkou je pouze výslovný souhlas klienta se spoluprací tzv. na “Vztah na pojišťovnu”.
 4. Vyjednání spolupráce s klientem, nastavení hranic a šíře Vámi poskytované služby je na Vašem uvážení a zkušenostech. Obecně doporučujeme:
  • pracovat ve všední dny
  • dodržovat standardní délku konzultací 50–55 minut
  • pracovníkům v první linii poskytovat služby maximálně 3× týdně
 5. Spolupráce doporučujeme uzavírat pouze na poskytování služeb bezprostředně vycházející ze současné epidemické krize. Pokud si nebudete vědět rady jak spolupráci nastavit, či budete chtít člověka někam přeposlat a nebudete vědět kam. Kontaktujte nás na e-mail [email protected].
 6. Z povahy situace očekávejte kontakt především s neznámem.
 7. Očekávejte i výskyt těžce psychiatrických klientů.
 8. Tento projekt a databáze pomáhajících vzniká za účelem podpory během současné epidemické situace ve spojení s nemocí COVID 19. Po jejím skončení bude tento projekt ukončen a databáze vymazána. Tím automaticky skončí i všechny Vaše závazky tomuto projektu.
 9. V případě, že budete chtít omezit nebo ukončit svoji účast v projektu, napište nám e-mail. Zajistíme, abyste nebyl/a v seznamech dále aktivně zobrazován/a.
 10. V případě, že budete chtít svoji činnost obnovit, napište nám. Zajistíme Vaše opětovné zařazení do seznamu aktivních odborníků.
 11. V současné době přijímáme pouze odborníky schopni poskytovat supervizi/debriefing první linii.

Přihláška

Registrace
Prosim vypište své akademické vzdělání a relevantní psychologické výcviky či kurzy
Jazyky ve kterých jste schopni poskytovat konzultace, zapisujte ve formátu Cze, Eng, De..
Vypište, na jaké platformě své služby budete poskytovat. (Skype, FaceTime, Signal, atd.)
Informace je použita pouze pro zobrazení na mapě