Zásady zpracování osobních údaj

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává #delamcomuzu z.s., spolek, IČ: 09251430, se sídlem Na Vítězné pláni 1183/6, Praha, 140 00.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva, jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na [email protected] nebo písemně na adrese Na Vítězné pláni 1183/6, Praha, 140 00. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Osobní údaje, které zpracováváme

 • jméno, příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • naši vzájemnou komunikaci,
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete.

Proč osobní údaje zpracováváme:

 • Osobní údaje zpracováváme čistě za účelem propojení s vhodným terapeutem. Minimum, které od vás potřebujeme, je e-mail, abych vás terapeut mohl kontaktovat, a stručný popis vašeho problému, abychom mohli vybrat vhodného terapeuta.  

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • společnost Stride XL s.r.o, IČ: 072 34 783, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,
 • společnost Notum Technologies s.r.o., IČ: 070 20 015, Dornych 678/90, 617 00 Brno-jih, 
 • společnosti koncernu Google, které poskytují službu Workspace, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud tak budeme muset udělat.