#delamcomuzu

Zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách…
Národ sobě.

odborníků k dispozici

Jsem občan a hledám psychologickou pomoc

Jsem pracovník v první linii (lékař, policista, sociální pracovník atd...) a hledám podporu, supervizi

Jsem odborník a chci se zapojit

Share This